BESTILLINGSBETINGELSER

B-yond AS, org.nr. 923118357, tilbyr surfe og kite camper på destinasjoner over hele verden til enkeltpersoner og virksomheter. Disse vilkårene og betingelsene regulerer avtaleforholdet mellom B-yond AS og deg som kunde fra du bestiller en campplass på www.b-yond.no for å delta i en aktivitet eller kjøper noen relaterte produkter eller tjenester.

Siden disse vilkårene utgjør en avtale mellom deg og B-yond, er det derfor viktig at du leser nøye gjennom disse vilkårene før du bestiller turen eller kjøper relaterte produkter eller tjenester. Vær oppmerksom på at noen aktiviteter selges, men ikke blir utført av B-yond, forskjellige vilkår kan gjelde for disse aktivitetene.

1. Definisjoner

1.1 Følgende vilkår og definisjoner skal ha betydningen i disse vilkårene som angitt i denne bestemmelsen:

“Aktiviteter”
Aktivitetene som tilbys på destinasjonen og er inkludert i pakken: Turer, surfetimer osv. Aktivitetene kan tilbys av B-yond, et tilknyttet selskap, en partner eller underleverandør til B-yond.

«Avtale»
Disse vilkårene, bestillingsbekreftelsen og andre brosjyrer, kataloger og trykt materiale levert av B-yond.

“Booking bekreftelse»
Bekreftelsen på den reisendes bestilling av en pakkereise sendt til den reisende hvis bestillingen blir akseptert.

“Nettstedet”
B-yond sin hjemmeside www.b-yond.no

«Pakketur”
B-yond tilbyr pakkereiser til reisende. Pakketurene viser til en avtale som er utformet for en tjeneste som består av: transport og overnatting, eller noe av disse tjenestene i kombinasjon med enhver turisttjeneste som er en ikke-vesentlig del av ordningen og som ikke er direkte knyttet til transport eller overnatting. I
tillegg er det en betingelse at arrangementet varer mer enn 24 timer eller inkluderer overnattinger og selges eller markedsført for en felles pris eller for separate priser knyttet til hver enkelt.

“Vilkårene”
Disse vilkårene og betingelsene (dette dokumentet).

2. Bestillingen

2.1 Ved å bestille en pakkereise bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene.

2.2 Når en bestilling er sendt til B-yond, vil vi sende deg en bestillingsbekreftelse umiddelbart etter at du har trykket på “bekreft”-knappen i reservasjonssystemet. Bestillingen er kun bindende for begge parter når en slik bestillingsbekreftelse har blitt sendt til deg.

2.3 Hvis du gjør en bestilling på vegne av andre deltakere, garanterer du at du har autoritet til å godta og akseptere disse vilkårene på vegne av de andre deltakerne i ditt selskap. Ved å booke på vegne av andre deltakere, anses du for å være den utpekte kontaktperson for hver deltaker som er inkludert i den
bookingen. Dette betyr at du er ansvarlig for å utføre alle betalinger som skal betales i forbindelse med bestillingen din, og dersom B-yond ser det nødvendig med endringer eller kanselleringer og holde reisefølget ditt informert.

2.4 Alle under 18 år på datoen for første reise anses som mindreårige. Alle bestillinger gjort av mindreårige som reiser uten foreldre eller foresatte krever skriftlig samtykke til en forelder, verge eller annen person som er påkrevd etter gjeldende lov for enhver mindreårig til reise.

2.5 Alle som bestiller en tur under en tredjepart-gruppearrangør, for eksempel et universitet, skole, selskap osv. kan ha tilleggsvilkår spesifisert separat i arrangørenes kontrakt og det er arrangørens ansvar å informere den reisende parten om disse vilkårene hvis de påvirker den reisende på noen måte.

2.6 Informasjon om gruppens gjesteliste deles med gruppearrangøren, nedenfor bookingnummer, betalingsstatus og kontaktinformasjon.

2.7 Før fakturering av en gruppearrangør der gruppearrangør tar det fulle ansvaret for total betaling av gruppen, vil personvernerklæring samt vilkår og betingelser bli delt med gruppearrangøren for forhåndsgodkjenning.

2.8 Enhver deltaker vil ved å bekrefte en bestilling også bekrefte og akseptere våre vilkår og betingelser, databeskyttelsespolicy og pakkereiseavtale, synlig i den siste delen av bookingen.

2.9 Gruppearrangør påtar seg ansvaret for å akseptere disse vilkårene på vegne av sine reisegrupper.

3. Reisendes forpliktelser

3.1 Den reisende er ansvarlig for å ha et fullstendig og gyldig pass og andre dokumenter som er nødvendige for en pakkereise, også dersom det krever, visum og påkrevde vaksinasjoner.

3.2 Reisende er individuelt forpliktet til å skaffe seg en reiseforsikring som dekker medisinsk behandling. Aktivitetene som tilbys gjennom campene til B-yond inkluderer en viss risiko (selv med tilstedeværelse av instruktører/guider), og det er den reisende sitt eget ansvar å sørge for at forsikringen deres dekker skader forårsaket av de aktiviteter som er tilknyttede til B-yond eller underleverandørers tilbud på et gitt reisemål.

3.3 Den reisende er ansvarlig for å bestille fly og/eller annen transport til destinasjonen og oppgi dette ved bestilling av pakkereisen. Den reisende skal, når han bestiller en pakkereise, informere B-yond om deres nasjonalitet, inkludert informasjon om besittelse av norske eller utenlandske pass, og muligens dobbelt
statsborgerskap, for at B-yond skal oppfylle sin forpliktelse til å informere om pass og visumkrav. B-yond forplikter å gi informasjon angående pass og visumkrav, gjelder bare i forhold til EØS-borgere.

3.4 Reisende skal umiddelbart etter å ha mottatt bestillingsbekreftelsen, gå gjennom bestillingsbekreftelsen, billetter og andre reisedokumenter og sørge for at informasjon er i samsvar med avtalen og at navnet er stavet slik det er i passet.

3.5 Den reisende skal umiddelbart informere B-yond om eventuelle endringer i de reisendes kontaktinformasjon, for eksempel adresse, e-postadresse, telefonnummer, stavefeil eller annen informasjon som er relevant for B-yonds mulighet til å kontakte reisende.

3.6 Den reisende skal oppføre seg og ikke på noen måte svekke komforten og gleden/opplevelsen for de andre reisende. B-yond forbeholder seg retten til å trekke eventuelle bookinger, servicer eller aktiviteter og/eller nekte reisende man anser som en fare for helse eller sikkerhet, eller svekke komforten og gleden/
opplevelsen for de andre reisende.

4. Pris og betaling

4.1 Informasjon i brosjyrer og kataloger (både analog eller digital) er inkludert i Avtale. Informasjonen er bindende hvis vi ikke eksplisitt forbeholder oss retten til å gjøre endringer i katalogen eller brosjyren, og den reisende har mottatt informasjon om slike endringer før inngåelsen av avtalen.

4.2 Prisen må oppgis på en slik måte at totalprisen per pakkereise er tydelig oppgitt. Prisen skal omfatte alle tjenester som er inkludert i avtalen, samt obligatoriske skatter, avgifter og avgifter nasjonale og/ eller utenlandske myndigheter kan kreve for tjenestene.

4.3 Betaling for webklient kan gjøres med kreditt- eller debetkort og deles i 2 innbetalinger; bestående av et depositum på 30% og det resterende beløpet, 70%. Det gjenværende 70% må betales i sin helhet senest 40 dager før ankomst for å unngå avbestilling av bestilling og tap av depositum. B-yond vil sende ut en
betalingspåminnelse for dette en uke før betalingsdato til de reisende som har fått e-post. Den reisende har tilgang til faktura, betalingsstatus og betalingsmetode via innlogging gitt ved bestilling.

4.4 Bedrifter og store konsernbestillinger vil også ha muligheten til å betale med faktura. Når du bestiller en pakkereise, betales et depositum på 30% av den totale prisen umiddelbart. De resterende 70% av verdien er satt til å bli betalt innen 40 dager før ankomstdagen med kredittkort. Når betaling skjer med faktura, som kun tilbys for agenter og gruppereiser, vil reisende motta en faktura, med to forskjellige betalingsdatoer; en for depositumet på 30%, og den andre betalingsdatoen er for de resterende 70% av bestillingens verdi.

4.5 Vær oppmerksom på at hvis pakkereisen er kjøpt mindre enn 60 dager før ankomst, så forfaller fullt beløp ved bestilling. En betaling med kredittkort vil være den obligatoriske måten å betale full pris på. Reserveringen er en foreløpig reservasjon inntil betaling er mottatt, og kan bli utsatt for avbestilling.

4.6 Hvis betalingen blir forsinket, blir en påminnelse med tilleggsgebyr og ny dato for betaling utstedt. Ved videre betalingsforsinkelser vil saken bli overført til inkasso. Vær oppmerksom på at bookingen er en forpliktende kjøpsavtale, og at du er forpliktet til å betale med mindre du sender en skriftlig avbestilling i
samsvar med vilkårene.

4.7 Hvis betalingsbetingelsene oppført ovenfor ikke overholdes, har B-yond rett til å anse bookingen som annullert, og kan selge bookingen til noen andre.

5. Åpen kjøpspolicy

5.1 B-yond tilbyr 14 dagers full refusjon for dette kjøpet når du kjøper mer enn 21 dager før ankomstdagen for pakkereisen, og en 3 dagers full refusjons når du kjøper 21 eller færre dager før ankomstdatoen for pakkereisen. Du får full tilbakebetaling av beløpet hvis du ønsker å bruke denne åpne kjøpspolicyen. Policyen er bare gyldig ved å sende oss en skriftlig avbestilling med ordrenummeret inkludert innen den angitte fristen ovenfor.

5.2 Send en skriftlig refusjonsforespørsel til mail@b-yond.no, så refunderer vi deg ditt kjøp innen 14 dager fra avbestillingsdatoen.

5.3 Etter den 14. dagen (3 dager når kjøpet skjer 21 eller færre dager til ankomst) har passert, kan den reisende avbryte og få full betaling tilbake bare hvis den reisende har kjøpt B-yonds avbestillingsgebyr oppgitt under punkt 11. Innbetaling av avbestillingsgebyr vil ikke bli tilbakebetalt under noen omstendigheter etter bestilling.

6. Prisendringer

6.1 Hvis kostnadsøkninger forekommer for oss etter at avtalen er bindende, kan vi øke pris for pakkereisen med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningene. Dette gjelder i disse tilfeller:

6.1.1 endringer i transportkostnader, inkludert drivstoffpriser;
6.1.2 endringer i skatter, avgifter eller avgifter for visse tjenester, for eksempel flyplass,
havn, landing og oppstartsgebyr eller;
6.1.3 endringer i valutakurser brukt ved beregning av prisen for pakkereisen.

6.2 Hvis det skjer en kostnadsøkning på grunn av endringene i 6.1 I-III ovenfor, kan prisen øke med et beløp som tilsvarer B-yonds andel av kostnadsøkningen påløpt ved oppfyllelse av avtalen. For eksempel hvis et gebyr i henhold til 6.1 ovenfor øker med €10 for hver reisende, kan prisen økes med samme beløp.

6.3 Retten til å øke prisen som angitt ovenfor er bare tilgjengelig hvis kostnadsøkningen overstiger €10.

6.4 Prisen kan ikke økes i løpet av de siste 20 dagene før avtalt dato for avgang. Vi forplikter oss til å informere reisende om prisendringer så snart som mulig.

6.5 Prisen for en pakkereise bør tilsvarende reduseres hvis kostnadene våre synker tidligere enn 20 dager før avtalt avreisedato, av samme grunner som angitt ovenfor i avsnitt 6.1. Ved kostnadsreduksjon, bør prisen bare reduseres hvis kostnaden av reduksjon overstiger €10.

7. Overføring av pakkereise

7.1 Den reisende har rett til å overføre pakkereisen til en annen person, hvis denne personen oppfyller disse vilkårene og avtalen og oppfyller vilkårene for deltakelse i pakkereisen, mot en avgift på €25. Forutsetningen er at B-yond blir varslet innen rimelig tid før avreise. Retten til å overføre pakkereisen
kan være begrenset, helt eller delvis av oss hvis en overføring ikke er mulig på grunn av forhold som er pålagt av underleverandører. Begrensninger i retten til å overføre en pakkereise skal alltid være tydelig og fremgå i avtalen.

7.2 Den reisende og personen som pakketuren blir overført til, er i fellesskap ansvarlig for det beløp som gjenstår å betale for pakkereisen og for alle merkostnader som følge av overføringen. I tillegg har vi rett til rimelig kompensasjon for ekstraarbeidet og merkostnadene vi påføres som følge av overføringen.

8. Endringer forespurt av den reisende før avreise

8.1 For endringer gjort etter at Avtalen er blitt bindende for partene, har B-yond i tillegg til refusjon for de faktiske kostnadene som følger av endringene, retten til å kreve et administrasjonsgebyr. Reisendes endringer i dette punkt 8.1 viser til endringer gjort på datoen for pakkereisen, destinasjonen eller de reisende som deltar i pakkereisen m.m.

8.2 Endring av datoer kan ikke gjøres mindre enn 30 dager før ankomstdagen. Nedgradering av pakken fra full pakke til seng og frokost-pakke kan gjøres så lenge det er 7 dager eller mer til ankomstdagen. Hver separate uke i en pakke starter på ankomstdag for campen. For å nedgradere separate uker i en pakke med
lang varighet (mer enn 1 uke) må nedgraderingen rekvireres minst 7 dager eller mer før den aktuelle uken starter. Legge til tjenester kan gjøres opp til 3 dager før ankomst. Endringsgebyr på €25 vil legges til fakturaen.

8.3 B-yond vil gjøre sitt beste for å endre datoen for en bestilling hvis dette er en forespørsel fra den reisende. Vær imidlertid oppmerksom på at dette må gjøres senest 30 dager før avgang, samt at en slik endring er avhengig av tilgjengeligheten på de ønskede datoer. Endring av dato vil medføre et administrasjonsgebyr på €25 per person i bestillingen.

8.4 Endring av dato vil potensielt føre til ekstra kostnader i henhold til prisjusteringer sammen med sesongmessige omstendigheter på destinasjonen. B-yond er pålagt å informere den reisende om en potensiell økning av pakketurens kostnader etter forespørsler fra reisende om å endre datoene for en pakkereise.

8.5 Den som er ansvarlig for bestillingen og betalingen, kan be om å endre navn på den reisende i sin bestilling, men bare hvis pakken allerede er betalt i sin helhet. B-yond godtar navneendring, men aksepterer ikke ansvar for betaling fra den som tar over bookingen. Dette anses som et samspill mellom den opprinnelige reisende og ny reisende.

9. Endringer / avbestilling foretatt ved B-yond før avreise

9.1 B-yond kan endre vilkårene i avtalen etter at avtalen har vært avsluttet. Hvis pakkereisen må avbestilles, eller hvis den ikke kan gjennomføres som avtalt, vil den reisende bli informert så snart som mulig.

9.2 Hvis endringen resulterer i en reduksjon i verdien av pakkereisen, er den reisende berettiget til prisavslag. Dette gjelder imidlertid ikke for endringer eller avvik som kan anses å være av mindre betydning for reisende.

9.3 Hvis vi ikke kan oppfylle det vi har forpliktet oss til i henhold til avtalen og dette utgjør et betydelig kontraktsbrudd for den reisende, kan den reisende:
kansellere avtalen og gjenopprette det beløpet som er betalt av den reisende som har bestilt i henhold til avtalen eller; delta i en annen pakkereise, hvis vi kan tilby dette.

9.4 I den grad den reisende ønsker å si opp avtalen av de grunner som er angitt i dette punkt 9, skal B-yond informeres innen rimelig tid. Hvis dette ikke er i orden, vil du miste retten til å si opp avtalen.

9.5 Hvis den utskiftede pakkereisen er mindre enn den opprinnelige pakkereisen, refunderer vi prisforskjellen til reisende.

10. Endringer gjort av B-yond etter avreise

10.1 På grunn av uforutsette hendelser kan det hende at vi ikke kan tilby deler av de avtalte tjenestene etter avgang. For visse pakkereiser kan det for eksempel være vanskelig å forutsi det nøyaktige resultat på grunn av deres spesielle natur. Endrede naturforhold, veibytte, politiske hendelser osv. kan føre til at vi gjør
endringer i reiseplanen. I slike tilfeller, hvis mulig, vil vi tilby den reisende en kompenserende pakkereise. Hvis endringen forårsaker en degradering for den reisende, kan den det gjelder ha rett til erstatning og/eller fradrag.

10.2 Hvis B-yond finner det nødvendig, kan en pakkereise som har startet avbrytes eller endres. Ved slike kanselleringer har den reisende rett til å kreve tilbakebetaling av det beløp som tilsvarer mengden dager den reisende ikke har benyttet seg av. Ved endring på pakkereisen, vil reisende bli informert om hvilke
refusjonsbestemmelser som følger den spesifikke destinasjonen, og muligheten for å ta valget om de vil kansellere pakkereisen, eller godta endringene som vil bli gjort.

10.3 Hvis endringer i avtalte tjenester under 10.1 eller 10.2 skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll som vi ikke med rimelighet kunne ha forventet å stole på når avtalen ble konkludert, og hvis konsekvenser vi ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet, har reisende ikke rett til erstatning. Hvis
endringer skyldes underleverandører vi har ansatt, er vi ikke ansvarlig hvis det skyldes en omstendighet utover underleverandørens kontroll.

11. Reisendes rett til å avbryte pakkereisen

11.1 Reisendes kansellering av pakkereisen må skje skriftlig, enten per post eller e-post til adressene som er oppført i punkt 19 i disse vilkårene. Send oss en skriftlig avbestilling med nummeret på bestillingsbekreftelsen og kontonummeret ditt inkludert, og vi refunderer beløpet innen 2 uker fra avbestillingsdatoen.

11.2 Vær oppmerksom på retningslinjene for 14 dagers åpent kjøp, som angitt i punkt 5 ovenfor.

11.3 Datoen B-yond mottar avbestillingen vil være avgjørende for refusjonen eller den reisendes betalingsansvar. Avbestilling i dager før avreise: Prosentandel av total refusjon: – se punkt 11.4

11.4 Avbestillingsbetingelser uten forsikring

11.4.1 Fra 61 dager eller mer til ankomst; 70% (du blir belastet 30% av det totale beløpet)
11.4.2 60 dager eller mindre før ankomst: 50% (du blir belastet 50% av det totale beløpet)
11.4.3 Under 30 dager før ankomst: 0% (du blir belastet 100% av det totale beløpet)

11.5 Det vil ikke bli tilbakebetalt dersom reisende velger å avbryte en pakkereise etter den har startet, med mindre avbestillingen er i samsvar med § 12.

12. B-yond sine rettigheter til å avbryte pakkereisen

12.1 I samsvar med punkt 9 i denne avtalen har B-yond rett til å kansellere booking og beholde depositumet hvis betalingen ikke har blitt utført i sin helhet innen 60 dager etter ankomst. Det er viktig å plassere betaling med kredittkort for å sikre at betaling er registrert i B-yond sitt system på forfallsdato (60 dager før ankomst).

12.2 Hvis du har fått tilbud om fakturabetaling, er det viktig at du gjennomfører betaling minst 1 uke før forfallsdato for å sikre at betaling er registrert på din booking ved betalingstidspunktet. En forsinkelse på 1 uke når du betaler via bankoverføring anses som normal prosedyre, og derfor er en betaling en uke før
forfallsdato nødvendig når du betaler med bankoverføring.

13. Force Majeure

13.1 B-yond, så vel som den reisende, har rett til å trekke seg fra avtalen, etter at avtalen er blitt bindende for partene, hvis en naturkatastrofe, krig, mobilisering eller militær opprigging i større skala, rekvisisjon, beslag, myndighetsbestemmelser, smittsomme sykdommer og opptøyer eller andre hendelser som har betydelig innflytelse på ytelsen til en pakkereise eller betingelsene for reisemålet på det tidspunktet når reisen skal gjennomføres. Hvis den reisende eller B-yond frafaller avtalen i henhold til denne bestemmelsen, har den reisende rett til refusjon av det han/hun har betalt i henhold til avtalen. Hvis B-yond frafaller avtalen i henhold til denne bestemmelsen, har reisende ikke rett til refusjon eller andre straffer.

13.2 Dersom vurderingen av en hendelse anses å være av en slik hendelse som spesifisert i 12.1 skal det gjøres under hensyn til offisielle uttalelser fra Norsk og annen internasjonale myndigheter. En uttalelse avgitt av Utenriksdepartementet som avstår fra reise til nåværende reisemål skal betraktes som en slik hendelse.

13.3 Den reisende har ikke rett til å trekke seg fra avtalen i samsvar med klausulen 12.1 hvis han/hun ved inngåelsen av avtalen visste at en slik hendelse skjedde som referert til i dette punkt 12, eller hvis hendelsen var generelt kjent.

13.4 Avbestillingen ved force majeure er ikke gyldig hvis leiren på destinasjonen må stenge på grunn av force majeure, f.eks. hvis det er et vulkanutbrudd som forårsaker en sky av aske som vil føre til avbestillinger. B-yond tilbyr fly, men har ingen ansvar rundt selve flyreisen da dette går igjennom et eksternt selskap og B-yond vil derfor ikke forpliktet til å tilbakebetale pakkene sine hvis det er en flyavbestilling/endringer som fører til kunden blir hindret fra å komme i tide.

14. Avbestillings- og reiseforsikring

14.1 Vær oppmerksom på at B-yond har registrert reisegaranti gjennom det Norske Reisegarantifondet.

14.2 B-yond tilbyr en avbestillingsforsikring som et tilleggsprodukt som kan kjøpes når du bestiller en pakkereise. Avbestillingsforsikringen sikrer full refusjon av kostnaden for pakkereisen minus avbestillingsgebyr hvis avbestillingen er i samsvar med følgende forestillinger:

14.3 Avbestillingsforsikringsgebyret er 15% av det totale kjøpet.

14.4 Avbestillingen med bruk av avbestillingsforsikring må skje skriftlig til en av e-postadressene som er spesifisert i seksjon 19 i disse vilkårene minst 1 dag før ankomst. Avbestillinger etter ankomstdagen anses ikke som gyldig.

14.5 Avbestillingsforsikringen er personlig og kan bare brukes av den reisende som valgte å kjøpe avbestillingsforsikringen. For reservasjoner med flere reisende, må hver reisende kjøpe egen forsikring under deres navn. Forsikring kan ikke overføres til andre kunder.

14.6 Hvis kunden har kjøpt B-yond sin avbestillingsforsikring skal B-yond tilbakebetale det allerede betalte beløpet (minus forsikringskostnaden) så snart kunden har sendt avbestillingsdokumentasjonen og innen 2 uker. Ved avbestilling angående flere personer i ett reisefølge, vil refusjonen gå til personen oppført som ansvarlig for bookingen.

14.7 Ved betaling med bank- eller kredittkort gjelder spesielle vilkår for banken/kortleverandøren.

15. Refusjon, klager, krav og feilretting

15.1 I tilfelle en mangel i de avtalte tjenestene, skal den reisende umiddelbart etter å ha lagt merke til eller burde ha lagt merke til feilen, gi B-yond eller underleverandør som feilen knytter seg til en klage, slik at vi eller underleverandøren er gitt muligheten til å rette opp mangelen. Klager bør gjøres på reisen hvis
mulig. Hvis det har vært mulig å komme med klagen før du returnerer hjem, men dette ikke har skjedd, har reisende rett til å klage i etterkant.

15.2 Den reisende skal så langt det er mulig sørge for at klagen er dokumentert av oss eller vår underleverandør på destinasjonen. Den reisende kan ikke påberope seg en mangel hvis en ikke klage er fremsatt i samsvar med avsnitt 14.1 ovenfor.

15.3 Krav på erstatning eller fradrag skal fremsettes til B-yond rett etter slutten av pakkereisen og innen 7 dager etter utsjekkingsdatoen. Krav på erstatning sendes til mail@b-yond.no

15.4 Hvis det fremsettes krav på grunn av mangler i pakkereisen senere enn to måneder fra den dato reisende merket eller burde ha lagt merke til mangelen, anses den reisende å ha mistet retten til å påberope seg mangelen.

15.5 Hvis vi tilbyr å rette feilen, kan reisende ikke kreve fradrag eller kansellere Avtale, forutsatt at korreksjonen gjøres innen rimelig tid og uten ekstra kostnader eller vesentlig ulempe for reisende.

15.6 Den reisende skal alltid begrense skadene i størst mulig grad.

16. Deltakelse i aktiviteter

16.1 Vær oppmerksom på at B-yond noen ganger kun fungerer som en formidler og ikke gjennomfører organiseringen eller utfører aktivitetene på destinasjonen. Aktiviteter kan organiseres og utføres av en tilknyttet eller underleverandør til B-yond.

16.2 Hvis aktiviteten ikke er organisert av B-yond, er B-yond ikke ansvarlig for utførelsen av aktiviteten. Ulike vilkår, forskrifter eller lover kan gjelde for en aktivitet som ikke er gjennomført av B-yond og forholdet mellom reisende og medreisendes ansvar for aktiviteten.

16.3 Hvis aktiviteten ikke utføres av B-yond, skal den reisende informeres om hvem den ansvarlige parten er. Hvis reisende har spørsmål, forespørsler eller klager angående utførelse av aktiviteten bør den som utførte aktiviteten kontaktes direkte.

16.4 Reisende deltar i alle aktiviteter på egen risiko og er ansvarlige for å vurdere om en pakkereise og/eller aktivitet passer for dem eller ikke. Reisende bør konsultere en lege for å bekrefte egentilstanden til reise og deltakelse i planlagte aktiviteter.

16.5 B-yond gir ikke medisinsk råd. Det er Reisendes ansvar å vurdere risikoene og kravene til hvert aspekt av pakkereisen og aktiviteten basert på deres unike omstendigheter, begrensninger, kondisjonsnivå og medisinske krav.

16.6 For å delta i en aktivitet, må du på forespørsel oppgi medisinsk informasjon som er rimelig forespurt av B-yond og kan være nødvendig å utfylle B-yonds medisinske informasjonsskjema tilgjengelig ved bestilling eller på destinasjonen for pakketuren.

16.7 Medisinske skjemaer er obligatoriske for visse pakkereiser.

16.8 B-yond forbeholder seg retten til å nekte Reisendes til å reise eller delta på ethvert aspekt av en pakkereise eller aktivitet når som helst og på den reisende risiko og utgifter der B-yond bestemmer at den reisende fysiske eller mentale betingelse gjør at reisende er uegnet til å reise eller utgjør en fare for seg selv eller andre.

16.9 Vær oppmerksom på at tilknyttede selskaper og underleverandører som organiserer aktiviteter også kan kreve at reisende må fylle ut et skjema for medisinsk informasjon før du deltar i aktiviteten.

16.10 B-yond er ikke ansvarlig for vind, bølge, snø og værforhold under oppholdet, og vil ha rett til å avbestille kurs, guidede turer opp fjellet, hvis vind, surf, snø og værforhold gjør det umulig eller utrygt å gjennomføre leksjoner som planlagt. Instruktører og guider som jobber for B-yond vil ha full rett til å ta beslutninger om forholdene er passende eller ikke for leksjoner, og vil også gjøre sitt beste for å gi den eller de manglende leksjonene tilbake på et annet tidspunkt under oppholdet.

B-yond vil ha full rett til å ta beslutninger om forholdene er passende eller ikke for leksjoner, utstyr og utleie. Reisende kan ikke kreve refusjon på grunn av snø eller andre værforhold som er til hinder for at B-yond skal kunne gi trygge aktivitetstimer.

17. Ansvarsbegrensning

17.1 Uten å begrense noen annen bestemmelse i disse vilkårene, i den utstrekning det tillates av lov, skal B-yond ikke være ansvarlig eller påta seg noe ansvar overfor noen reisende for:
(a) enhver skade, tap eller forsinkelse som berører noen person eller eiendom som ikke forårsakes av B-yond. Reisendes egen uaktsomhet eller brudd;
(b) tap, skade, kostnader, utgifter eller forsinkelser som er påført eller påløpt på grunn av omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til:

17.1.1 handlinger eller utelatelser fra tredjepart (inkludert eventuell tredjeparts tjeneste leverandører);
17.1.2 en force majeure hendelser;
17.1.3 svikt fra den reisende med å overholde noen av hans eller hennes forpliktelser nedenfor;
17.3.4 svikt fra den reisende med å eie, skaffe eller vedlikeholde reisedokumentasjon påkrevd for pakkereisen (f.eks. helsesertifikater, visa, gyldige pass, etc.);

17.3.4 en unnlatelse fra den reisende å følge fornuftige instruksjoner. Inkludert, men ikke begrenset å notere og overholde spesifisert innsjekking og utsjekking og/eller møte opp til steder og tider.

17.2 I det ytterste som loven tillater, skal vårt maksimale ansvar overfor enhver reisende for tap, skader, kostnader og/eller utgifter ikke under noen omstendigheter overstige mengden av billettprisen betalt og mottatt av oss fra reisende.

18. Endringer

18.1 B-yond forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse vilkårene når som helst og vil legge ut de endrede vilkårene på nettstedet. Enhver endring trer i kraft 10 dager etter det blir lagt ut på nettstedet. En oppdatert kopi av disse vilkårene, med endringer, kan ses når som helst på nettstedet og vil bli sendt til deg etter skriftlig forespørsel til B-yond. Du anses for å ha akseptert eventuelle endringer i disse vilkårene 10 dager etter at de ble lagt ut på nettstedet.

19. Delbarhet

19.1 Hvis noen bestemmelse, eller deler av avtalen bli ugyldig, skal dette ikke gjøre hele avtalen ugyldig. I stedet, og i den grad ugyldigheten vesentlig påvirker en parts utbetaling eller ytelse i henhold til Avtalen, skal en rimelig justering lages.

20. B-yonds Code of Conduct

Målet vårt med B-yond er å skape gode turer for våre gjester, men også for alle som jobber for oss. Ethvert brudd på disse kodene gjort av ansatte eller gjester kan rapporteres med å sende mail til: mail@b-yond.no

1. Respekt i leiren
● Respekter andre gjester og ansatte, inkludert lokale ansatte
● Leirspråket hos B-yond er engelsk for å sikre at alle føler seg inkludert, med mindre det kun er nordmenn

2. Trygt miljø uten diskriminering og trakassering
● B-yond er opptatt av å gi et trygt miljø for alle gjester og ansatte, fri for diskriminering på noe grunnlag og enhver form for trakassering på campene.
● B-yond vil ha en nulltoleranse for enhver form for trakassering på campene, og vil behandle alle hendelser på alvor og straks undersøke alle påstander om trakassering. Enhver person som blir funnet å ha trakassert en annen vil møte disiplinærbehandling, og det kan føre til at vedkommende må forlate campen. Alle klager på trakassering vil bli tatt seriøst og behandlet med respekt og med tillit.

3. Narkotika og alkohol
● Stoffmisbruk er forbudt. Forbruk av alkohol er ikke forbudt, men bruk god dømmekraft og drikk aldri på en måte som fører til at nedsatt ytelse eller upassende oppførsel, truer andres sikkerhet eller bryter loven.
● Ulovlige medikamenter er når som helst strengt forbudt.

4. Beskyttelse av leireiendom
● Alle gjester og ansatte bør behandle våre camper sin eiendom og utstyr med respekt og omsorg.

5. Kommunikasjon
● Kommunikasjon mellom gjester/ansatte skal alltid være på en respektfull måte, uansett kjønn, opprinnelse, stilling og legning.

6. Internett-bruk:
● Det er forbudt å bruke vår internettforbindelse til å:
● Laste ned eller laste opp uanstendig, støtende eller ulovlig materiale.
● Sende konfidensiell informasjon til uautoriserte mottakere.
● Invadere en annen persons personvern og få tilgang til sensitiv informasjon.
● Laste ned eller laste opp piratkopierte filmer, musikk, materiale eller programvare.
● Besøke potensielt farlige nettsteder som kan kompromittere vårt nettverk og datamaskinens sikkerhet.
● Utføre uautoriserte eller ulovlige handlinger, som hacking, svindel eller kjøp / salg ulovlige varer.

21. Kontaktinformasjon

21.1 Hvis du har spørsmål angående disse vilkårene, endringer på reservasjonsbekreftelsen til pakkereisen, refusjoner, generelle spørsmål eller annet, vennligst send oss en melding til mail@b-yond.no. Du kan også nå oss ved å ringe 00 47 41212377.

22. Styrende lov og tvisteløsning

22.1 Denne avtalen skal tolkes i samsvar med og reguleres av lovene i Norge.

22.2 Alle tvister i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres av offentlige domstoler i Norge.